Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
117786
Hankinnan nimi
Fuusiobiopsialaitteisto
Päätöspäivämäärä
16.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat