Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
391155
Hankinnan nimi
Kaarnakodin ateriapalvelu, Polkka Oy
Päätöspäivämäärä
16.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Vireko Oy

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kaarnakodin ateriapalvelun hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan sopimuskaudelle 01.09.2022 - 31.08.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.09.2024 - 31.08.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään kirjallisesti viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi näin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan palvelusopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.