Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-3319
Hankinnan nimi
Osallisuusprosessin kehittämisprojekti
Päätöspäivämäärä
19.9.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
20000,00
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut on pyytänyt tarjouksia osallisuusprosessin kehittämisprojektista. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Sopimuskausi on yksi (1) vuosi. Sopimuskauden arvioitu aloitusajankohta on 19.9.2022. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.