Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022411230
Hankinnan nimi
Uponneen ravintolalautan nostotyö kokonaisurakkana
Päätöspäivämäärä
19.9.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Etelä-Rannikon sukelluspalvelu Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

- Nostotyötä ei ole mahdollista suorittaa lautan nykyisellä paikalla vaan lautta tulee kuljettaa kellutettuna tilaajan osoittamaan laituriin. - Kuljetusmatka on enintään 2 km. - Lautta tulee nostaa maalle mahdollisimman kokonaisena. - Nostopaikka tulee suojata ja kantavuus varmistaa tarjoajan toimesta esimerkiksi nostopedillä tai muilla keinoin, joka on osoitettava nostosuunnitelmassa. Tarjoaja vastaa nostopaikan siivoamisesta työn jälkeen. - Nostotyön jälkeen uppoamispaikka tulee olla puhdistettu lautasta mahdollisesti irronneesta materiaalista. Tarjoaja sitoutuu puhdistamaan uppoamispaikan ja teettää alueesta pohjatutkimuksen, joka raportoidaan tilaajalle. - Sukellussyvyys on maksimissaan 7-8 metriä. - Nostotyö kokonaisuudessaan pitää pystyä toteuttamaan turvallisesti myös sää huomioiden. - Lautan uppoamispaikalla ja nostopaikalla on saatavilla sähkö työtä varten.