Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022-033
Hankinnan nimi
Ympäristöteknisten suunnittelu- ja valvontatehtävien puitesopimus
Päätöspäivämäärä
20.9.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Destia Oy, Asiantuntijapalvelut - Ympäristö-, maa-aines- ja vesilupahakemusten laatiminen, asiantuntijatehtävät FCG Finnish Consulting Group Oy - Ympäristölupakohteiden (maantäyttöalueet ja kaatopaikat) geotekninen ja rakennesuunnittelu (FISE-pätevyys vähintään tasoluokkaa vaativa) - Pilaantuneen maaperän ja sedimentin tutkimus ja kunnostus, yleissuunnittelu - Ympäristö-, maa-aines- ja vesilupahakemusten laatiminen, asiantuntijatehtävät - Ympäristövalvonta, pinta- ja pohjavesinäytteet, sertifioitu ympäristönäytteenottaja - Maarakentamisen ja kiertotalouden hiilitase- ja massalaskenta kiertotalouden kehittämiseksi, asiantuntijatehtävät - Luontokartoitukset, asiantuntijatehtävät ja maastokartoitukset Insinööritoimisto Lepistö Oy - Pilaantuneen maaperän ja sedimentin tutkimus ja kunnostus, yleissuunnittelu - Ympäristö-, maa-aines- ja vesilupahakemusten laatiminen, asiantuntijatehtävät - Maarakentamisen ja kiertotalouden hiilitase- ja massalaskenta kiertotalouden kehittämiseksi, asiantuntijatehtävät - Pilaantuneen maaperän kunnostuskohteissa turvallisuuskoordinointi Ramboll CM Oy - Pilaantuneen maaperän kunnostuskohteissa turvallisuuskoordinointi Ramboll Finland Oy - Luontokartoitukset, asiantuntijatehtävät ja maastokartoitukset - Ympäristölupakohteiden melu-, pöly-, tärinämallinnukset ja valvonta - Ympäristövalvonta, pinta- ja pohjavesinäytteet, sertifioitu ympäristönäytteenottaja - Maarakentamisen ja kiertotalouden hiilitase- ja massalaskenta kiertotalouden kehittämiseksi, asiantuntijatehtävät - Ympäristö-, maa-aines- ja vesilupahakemusten laatiminen, asiantuntijatehtävät - Pilaantuneen maaperän ja sedimentin tutkimus ja kunnostus, yleissuunnittelu - Ympäristölupakohteiden (maantäyttöalueet ja kaatopaikat) geotekninen ja rakennesuunnittelu (FISE-pätevyys vähintään tasoluokkaa vaativa) Sipti Environment Oy - Ympäristölupakohteiden (maantäyttöalueet ja kaatopaikat) geotekninen ja rakennesuunnittelu (FISE-pätevyys vähintään tasoluokkaa vaativa) - Pilaantuneen maaperän ja sedimentin tutkimus ja kunnostus, yleissuunnittelu - Ympäristö-, maa-aines- ja vesilupahakemusten laatiminen, asiantuntijatehtävät Sitowise Oy - Ympäristölupakohteiden (maantäyttöalueet ja kaatopaikat) geotekninen ja rakennesuunnittelu (FISE-pätevyys vähintään tasoluokkaa vaativa) - Ympäristö-, maa-aines- ja vesilupahakemusten laatiminen, asiantuntijatehtävät - Pilaantuneen maaperän ja sedimentin tutkimus ja kunnostus, yleissuunnittelu - Maarakentamisen ja kiertotalouden hiilitase- ja massalaskenta kiertotalouden kehittämiseksi, asiantuntijatehtävät - Ympäristövalvonta, pinta- ja pohjavesinäytteet, sertifioitu ympäristönäytteenottaja - Pilaantuneen maaperän kunnostuskohteissa turvallisuuskoordinointi - Luontokartoitukset, asiantuntijatehtävät ja maastokartoitukset Vahanen Environment Oy - Luontokartoitukset, asiantuntijatehtävät ja maastokartoitukset - Ympäristölupakohteiden melu-, pöly-, tärinämallinnukset ja valvonta - Pilaantuneen maaperän kunnostuskohteissa turvallisuuskoordinointi - Ympäristövalvonta, pinta- ja pohjavesinäytteet, sertifioitu ympäristönäytteenottaja - Ympäristö-, maa-aines- ja vesilupahakemusten laatiminen, asiantuntijatehtävät - Maarakentamisen ja kiertotalouden hiilitase- ja massalaskenta kiertotalouden kehittämiseksi, asiantuntijatehtävät - Pilaantuneen maaperän ja sedimentin tutkimus ja kunnostus, yleissuunnittelu - Ympäristölupakohteiden (maantäyttöalueet ja kaatopaikat) geotekninen ja rakennesuunnittelu (FISE-pätevyys vähintään tasoluokkaa vaativa) WSP Finland Oy - Pilaantuneen maaperän ja sedimentin tutkimus ja kunnostus, yleissuunnittelu - Ympäristö-, maa-aines- ja vesilupahakemusten laatiminen, asiantuntijatehtävät - Maarakentamisen ja kiertotalouden hiilitase- ja massalaskenta kiertotalouden kehittämiseksi, asiantuntijatehtävät - Ympäristövalvonta, pinta- ja pohjavesinäytteet, sertifioitu ympäristönäytteenottaja - Pilaantuneen maaperän kunnostuskohteissa turvallisuuskoordinointi - Luontokartoitukset, asiantuntijatehtävät ja maastokartoitukset

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa