Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
416022
Hankinnan nimi
Brain Centerin valmistavan opetuksen uimahallikyydit 29.9.-5.10.2022 välille
Päätöspäivämäärä
27.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Oulaisten Liikenne Oy - Uimahallikuljetus 29.9.2022 - Uimahallikuljetus 30.9.2022 - Uimahallikuljetus 3.10.2022 - Uimahallikuljetus 4.10.2022 - Uimahallikuljetus 5.10.2022

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä xx.xx.202x klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Pienhankintapalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään xx.xx.202x klo 12.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava viimeistään xx.x.202x klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Pienhankintapalvelut.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://pienhankintapalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).