Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
401117
Hankinnan nimi
Pudasjärven kaupungin kiinteistöjen rakenne- ja taloteknisten korjausten suunnittelu
Päätöspäivämäärä
27.9.2022
Hankintayksikkö
Pudasjärven kaupunki
Valitut toimittajat

Sitowise Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kohteiden yleiskuvaus: Sarakylän koulun viemäriverkoston saneeraussuunnittelu Koulun viemärijärjestelmässä on havaittu viime vuoden aikana epätavallisen tiheää tukkeutumista, joka herätti asialle laajemman tutkimustarpeen. Samalla alustavilla kartoituksilla havaittiin puutteita myös kiinteistön pintavesien johtamisessa. Kiinteistönhuollon ja käyttäjäpalautteen mukaan viemärin tukkeutumista on tapahtunut jo useamman vuoden ajan. Pudasjärven kaupungin tilapalvelut teetti kiinteistön viemäriverkon ja salaojajärjestelmän kuntotutkimukset. Tutkimusten tulokset osoittavat viemäriverkon olevan elinkaarensa päässä eivätkä normaalit verkon kunnostustoimenpiteet enää riitä paikkaamaan vaurioita. Viemäriverkon uusiminen tai korjaus on akuutti ja nykytilanne saattaa johtaa äkilliseen rakennusten (vanhan osa, uusi osa + asunnot) käyttökieltoon. Rakennuksen uusi osa on valmistunut vuonna 1963 ja vanha osa vuonna 1921. Kipinän koulun vanhan osan rakenneteknisten korjaustoimenpiteiden suunnittelu Kipinän koulun vanhalla osalla havaittiin käyttäjäpalautteen perusteella vuonna 2021 jonkin asteista mahdollisesti sisäilmaongelmasta johtuvaa oireilua. Ongelmaan paneuduttiin vuoden 2021 aikana kevyillä tutkimuksilla sekä aikaisempaan tutkimusmateriaaliin perehtyen. Lisäselvitysten ja tämän hetkisen alustavan arvion mukaan rakennuksen vanhan osan lattiarakenteissa on mahdollisesti rakenteellisia ongelmia ja ilmanvaihdossa esiintyy puutteita. Vuoden 2022 keväällä todettujen aistinvaraisten havaintojen pohjalta voidaan todeta, että rakennuksen vanha osa vaatii jonkin asteista lisätutkimusta rakenteellisesti sekä ilmanvaihdon osalta. Rakennukseen on tehty uudislaajennus, jonka valmistumisvuosi on 2019. Vanha osa on valmistunut vuonna 1930. Pohjantähden toimistorakennuksen käyttövesiputkiston saneeraussuunnittelu Pohjantähti on 1025 ke-m² toimistorakennus, joka on valmistunut vuonna 1990. Rakennuksen käyttöastetta joudutaan nostamaan käyttökelpoisten tilojen käydessä vähiin. Tiloja tarvitaan tulevina vuosina sekä ICT- että talouspalveluiden käyttöön. Rakennus pitää sisällään myös käyttökelpoisia kokoustiloja, joita hyödynnetään sekä kaupungin henkilökunnan että yhdistysten käyttöön. Rakennukseen on tehty aikaisempia kuntokartoituksia ja suurin yksittäinen korjauksen kohde on rakennuksen käyttövesiputkisto, joka on nyt peruskorjauksen tarpeessa. Kohteiden kuntotutkimustarpeet suunnitellaan yhteistyössä valitun suunnittelijan kanssa. Toimeksiannon yleiskuvaus: Suunnittelutoimeksianto toteutaan kokonaisvatuusuunnittelu-mallilla jossa valitun konsultin pääsuunnittelija vastaa suunnitteluryhmän kokoamisesta ja yhteistoiminnasta tilaajan suuntaan. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät suunnittelualat ovat - rakenne- ja pääsuunnittelu (sis.pohjarakennesuunnittelu tarvittavilta osin) - LVIA-suunnittelu - sähkösuunnittelu Kilpailutuksen perusteella suunnittelutoimeksiannosta laaditaan suunnittelusopimus suunnitteluvaiheeseen 1. 1. Suunnitteluvaiheet C suunnittelun valmistelu - D Ehdotussuunnittelu Suunnitteluvaiheen 1. jälkeen tilaaja kokoaa käytettävistä olevista tiedoista hankeselvitysken ja tavoitehinta-arvion minkä perusteella päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään. Tilaaja pidättää oikeuden neuvotella valitun suunnittelijan kanssa jatkotoimeksiannon suunnitteluvaiheille 2 ja 3. 2. Suunnitteluvaiheet E yleissuunnittelu - G toteutussuunnittelu 3. Suunnitteluvaiheet H rakentamisen valmistelu - K takuuaika Suunnitteluaikataulu: 1. suunnitteluvaihe 30.10.2022 mennessä TARJOUSPYYNNÖN TEKNISET LÄHTÖTIEDOT JAETAAN TARJOAJALLE VAIN ERILLISESTÄ PYYNNÖSTÄ LINKKI AINEISTOON TARJOUSPYYNNÖN KOHDASSA LIITTEET JA LINKIT PYYDÄ SALASANA: [email protected]