Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
408816
Hankinnan nimi
Kiinteistöjen korkealla työskentelyn turvallistaminen ja putoamissuojauksen hankinta, sisältäen tuotteet ja palvelun (2022 - 2024, optio 2025)
Päätöspäivämäärä
21.9.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Vesivek Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupungin kiinteistöjen korkealla työskentelyyn tarvittavat tuotteet ja palvelu sisältää: - Kaupungin kiinteistöjen korkealla/putoamisvaarallisella alueelle työskentelyyn tarvittavat tuotteet. (Henkilösuojaimet, putoamisenestävät ja putoamisenpysäyttävät järjestelmät) - Tarkastus- ja huoltopalvelut edellä mainituille tuotteille. Kattoturvallisuutta koskevien tarkastusten lisäksi kohteena voi olla myös katon ja rännien kuntokatselmus. - Korkealla työskentelyn, putoamissuojauksen riskikartoitukset sekä nykyisten kattoturvatuotteiden raportoinnin, toimenpide-ehdotusten tekemisen erillisestä tilauksesta - Korkealla työskentelyn / putoamissuojauskoulutukset. - Järjestelmä- ja tuotekoulutukset sekä käyttäjätuki (virka aikana) - Putoamissuojaus konsultaation esim. putoamissuojauksen valvonta kaupungin työmailla ja lumenpudotuksessa (erillisestä tilauksesta €/h ja reagointi aika jos lisäkoulutus tarpeen pv ) Kattoturvallisuutta koskevien tarkastusten lisäksi kohteena voi olla myös katon ja rännien kuntokatselmus. Aikajakso: Vuodet 2022 - 2024, optio vuosi 2025. Tilaaja ilmoittaa mahdollisesta option käytöstä 4 kk ennen sopimuksen päättymistä. Hinnat: Vuoden 2023 loppuun asti hinnat ovat kiinteät. Tämän jälkeen hintaa voidaan tarkistaa vuosittain yleiskustannusindeksin mukaisesti. Myös tilaajalla on vastaava oikeus. Tilaaja valitsee puitejärjestelyyn kolme kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä yritystä, jotka sijoitetaan edullisuuden perusteella rankingjärjestykseen. Yksittäisiä toimeksiantoja tarjotaan rankingissa ensimmäiseksi sijoittuneelle toimittajalle. Mikäli tämä ei voi ottaa tehtävää vastaan, tehtävää tarjotaan järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneille. Tilaaja voi halutessaan kilpailuttaa tehtyjen tarkastusten ilmenneet huolto- tai asennustyöt puitesopimuskumppaneiden kesken. Lohjan kaupungilla on n. 230 kiinteistöä.