Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
398626
Hankinnan nimi
Puhtauspalvelun hankinta Joensuussa 2023 - 2024, Polkka oy
Päätöspäivämäärä
30.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy - 1. Niittylahti – Reijola – Suhmura (alv 0 %) - 2. Keskusta – Niinivaara (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puhtauspalvelun hankinnan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle Joensuun kaupungin alueella sijaitseviin kohteisiin ajalle 01.01.2023 - 31.12.2024 + optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 sekä 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy vastaa puhtauspalvelujen järjestämisestä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote, 1.1.2023 alkaen Pohjois-Karjalan hyvinvointialue) toimipaikoissa. Tässä tarjouspyynnössä pyydetään tarjous yhteensä 17 toimipaikan puhtauspalvelusta. Kohteet jakaantuvat seuraavasti: - Niittylahti - Reijola - Suhmura (11 kohdetta) - Keskusta - Niinivaara (6 kohdetta) Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tilaamaan palvelun osa-alueeseen valitulta toimittajalta. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset.