Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
411333
Hankinnan nimi
Kiinteistöjen tietokantaselvitys / Juuan kunta
Päätöspäivämäärä
30.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnalle tehtävän kiinteistöveroselvitykseen liittyvän tietokantaselvityksen hankinnan. Tietokantaselvitys tulee olla suoritettu viimeistään 31.3.2023 mennessä. Selvitys toteutetaan kahdessa vaiheessa: tietokantaselvityksenä sekä maastotutkimuksella. Tietokantaselvitys toteutetaan vertaamalla eri tietokantojen tietoja sekä vertaamalla kartoilla ja ilmakuvilla näkyviä rakennuksia rekistereissä oleviin rakennuksiin. Maastotutkimuksessa suoritetaan tarkistuksia ja mittauksia ja kirjataan rekistereistä puuttuvat rakennukset. Juuan kunta hoitaa maastotutkimuksen omana työnään. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.