Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
400435
Hankinnan nimi
Nurmeksen kaupungin työterveyshuoltopalvelut
Päätöspäivämäärä
3.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Pihlajalinna Terveys Oy

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon palveluiden tuottamisen hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024, jonka jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.1.2025 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimus tehdään yhden (1) palveluntarjoajan kanssa.