Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
413519
Hankinnan nimi
Mikkelin kulttuuriohjelman osallistavat työpajat
Päätöspäivämäärä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Valitut toimittajat

Toimisto2030 -

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Mikkelin kaupunki/Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hanke pyytää tarjousta Mikkelin kulttuuriohjelman osallistavien työpajojen toteutuksesta. Hankinnan kuvaus 1. Taustaa Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta Mikkelissä ja nostaa sen näkyvyys uudelle tasolle. Tarkoituksena on aktivoida alueen toimijoita sekä kulttuurin harrastajia ja kuluttajia. Hankkeen kautta halutaan löytää uusia toimialat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka voidaan juurruttaa osaksi Mikkelin kulttuurikenttää. Hanke tukee Mikkelin kaupungin strategista päämäärää hyvin voivasta Mikkelistä, jossa painopisteet ovat yhteisöllisyydessä sekä aktiivisessa ja hyvinvointia tukevassa arjessa. Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa luottamusta itseen ja elämään. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021-30.3.2023. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset. Kulttuuri halutaan tuoda keskelle arkea niin, ettei kulttuurin pariin tarvitse aina hakeutua. Kulttuuri voi yllättää kokijansa mistä vain, milloin vain ja myös täysin huomaamatta. 2. Hankinnan kuvaus Palvelumuotoilua hyödyntävä työpajojen sarja, jossa haetaan tietoa kulttuurialan toimijoiden näkemyksistä ja odotuksista Mikkelin kaupungin kulttuuriohjelman taustaksi. Mikkelin kulttuuriohjelmassa tullaan linjaamaan ne kulttuuripalvelut ja kulttuurin tukemisen tavat, joita Mikkelin kaupunki toteuttaa ja ylläpitää osana pysyvää palvelutarjontaansa. Ohjelman myötä laaja-alaiset kulttuuripalvelut tunnustetaan osaksi kaupunkistrategian tavoitteita tukevaa palveluverkkoa. Kulttuuriohjelman tavoitteena on selkeyttää ja vakiinnuttaa Mikkelin kaupungin kulttuuritarjonnan roolia ja merkitystä osana kaupungin hyvinvointia ja elinvoimaa tuottavia palveluita. OSTETTAVAN PALVELUN TOTEUTUSTAPA JA LAAJUUS Palvelumuotoilua hyödyntävä työpajojen sarja, jossa haetaan tietoa kulttuurialan toimijoiden toiveista, näkemyksistä ja odotuksista Mikkelin kaupungin kulttuuriohjelman taustaksi. Työpajojen tuottaja ideoi osallistavat työtavat, fasilitoi työpajojen toiminnan, dokumentoi ja raportoi työpajojen tulokset tilaajalle. Tilaaja huolehtii työpajojen tilavaraukset ja muut käytännön järjestelyt sekä osallistujien ilmoittautumisen. Tilaajan puolesta työpajojen toteutuksessa on käytettävissä avustavia henkilöitä. Viisi (5) erillistä työpajaa: 1) Valtionosuusjärjestelmän (VOS) piiriin kuuluvat ja muut vakiintuneet (esim. Taiken avustusta saavat) toimijat 2) taiteen ja kulttuurin yhdistystoimijat/ harrastajat 3) taiteilijat, taiteen ja kulttuurin ammatinharjoittajat, yrittäjät sekä kaikille edellisille avoin yhteinen 4) Kulttuurin tulevaisuustyöpaja (kutsutaan myös paikalliset tapahtumatoimijat/ isot yritykset). 5) Kulttuurin tulevaisuustyöpaja - toteutus teams-kokouksena. Neljä työpajaa (työpajat 1.-4.) lähitoteutuksena Mikkelissä, 1 työpaja (työpaja 5.) etäyhteydellä, esim. teamsissa. Työpajoihin odotetaan 10 – 30 henkilöä/työpaja. TARJOUKSEN VALINTAPERUSTE Valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä 1. Laatu 60%, 2. Hinta 40%