Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
411419
Hankinnan nimi
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n ryhmäkuljetukset
Päätöspäivämäärä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Pohjolan Matka (3.) Savo-Karjalan Linja Oy (1.) Savonlinja Oy (2.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ryhmäkuljetuksien hankinnan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 sekä 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan sopimus, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti, kun kyseessä on yhden (1) päivän kuljetustapahtuma: Tilaaja valitsee vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan ja mikäli ensisijainen toimittaja ei pysty palvelua tuottamaan, valitsee tilaaja seuraavaksi tulleen jne. Tilaaja voi järjestää valittujen toimittajien kesken sisäisiä kevennettyjä kilpailutuksia (ns. minikilpailutus), kun kyseessä on kuljetustapahtumat, jotka kestävät vähintään kaksi (2) päivää. Minikilpailutusten perusteella tilaaja valitsee parhaan tarjouksen noudattaen minikilpailutuksen tarjouspyynnössä esitettyä tarjouksen valinta- ja vertailuperusteita. Minikilpailutukset järjestetään sähköpostitse kysymällä tarjoukset valituilta sopimustoimittajilta.