Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
412652
Hankinnan nimi
Kiteen alueen työkone- ja kuljetuspalvelut
Päätöspäivämäärä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Antti Mattila - POS 16: Traktori luiskaniittovarustuksella Autohuolto H Putkonen - POS 16: Traktori luiskaniittovarustuksella Konepalvelu J.Nenonen Oy - POS. 10: KA (Kuorma-autot) - POS. 8: KUP 150 (Pyöräkuormaajat) - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 1: KKHt 05 (Tela-alustaiset kaivukoneet) Maanrakennus Ikäheimonen Oy - POS. 10: KA (Kuorma-autot) - POS. 6: KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - POS. 7: KUP 90 (Pyöräkuormaajat) - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) Seppo Eskelinen Oy - POS. 2: KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 5: KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - POS. 12: Loka-auto - POS. 13: Painepesuautot - POS. 14: Painepesu/imusäiliöauto Urakointi K.Koljonen - POS. 1: KKHt 05 (Tela-alustaiset kaivukoneet)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin ja Kiteen kotitalot Oy:n työkone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan ajalle 1.11.2022 - 31.10.2024 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.11.2024 - 31.10.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta koskee omarakentamisessa ja yleisten alueiden kunnossapidossa sekä hoidossa tarvittavia töitä niiltä osin, kun vuokrattavaa kalustoa tarvitaan täydentämään kaupungin omaa kalustovajetta. Työpalveluja hankitaan vain tarpeen mukaan, joten millekään koneelle ei voida taata jatkuvaa työtä. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettuja urakoita. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjoukset jätetään työkonekohtaisesti ja koneita valitaan kuhunkin osa-alueeseen (positioon) viisi (5) kpl. Mikäli sama työkone on käytössä useammalla eri yrityksellä, vain yksi (1) tarjoaja voi kyseistä konetta tarjota. Urakoitsijan tulee nimetä työkohteessa toimiva, konekohtainen kuljettaja. Samaa kuljettajaa voi tarjota tarjouskilpailussa enintään kahteen (2) koneeseen. Nimeämätöntä kuljettajaa voidaan käyttää ainoastaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. Koneet asetetaan vertailuluvun mukaiseen järjestykseen ja palvelutilauksen saa vertailulukujen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Soveltuvuudessa arvioidaan mm. koneen työpainoa, tehoa, varustelu sekä kuljettajan koulutusta ja kokemusta. Tilauksen puitejärjestelyn mukaisessa järjestyksessä tekee se työnjohtaja, jonka alaisuuteen kone tilataan.