Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
412964
Hankinnan nimi
Jätevesipumppaamot Tiemestarintie ja Kaatrankatu, Lieksan kaupunki
Päätöspäivämäärä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Xylem Water Solution Suomi Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin toimeksiannosta kahden jätevesipumppaamon rakentamisurakan hankinnan (Tiemestarintie ja Kaatrankatu) tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Kaatrankadun pumppaamo on rakenteeltaan betonirengaskaivo ja Tiemestarintien pumppaamo lasikuitukaivo, jota on korotettu betonirenkailla. Molemmilla pumppaamoilla on vanhentunut tekniikka. Molempiin pumppaamoihin asennetaan nykyisiä pumppuja vastaavan tehoiset pumput ja uusitaan sähkökeskus, johon siirretään jo aiemmin uusittu automaatiokeskus. Takaiskut ja sulkuruuvit tulee olla huoltotasolla. Urakka on kokonaisurakka, johon kuuluu kaikki työvaiheet, mukaan lukien viemäriveden ohipumppaus, tarvittava kaivutyö ja rakennustekniset työt. Uuden pumppaamon takaiskuventtiilit ja tekniikka tulee olla sijoitettu siten, että huoltotoimenpiteet voi suorittaa huoltotasolta tai maan pinnalta. Uusi pumppaamo liitetään nykyiseen sähkösyöttöön ja automaatioon. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Pumppaamot tulee olla valmiita ja luovutettuna tilaajalle 15.12.2022 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.