Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
414443
Hankinnan nimi
Ulkokuntosalin välineet
Päätöspäivämäärä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Puuha Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia ulkokuntosalin välineistä. Ei sisällä asennusta. Tarjoajan tulee antaa suunnitelma ja tarjoajalla on käytössään maksimissaan 18 000 euroa (alv 0 %) kuntoiluvälineiden hankintaan. Kuntoiluvälineitä on tarjottava annettuun hintaan vähintään neljä (penkkipunnerrus, jalkakyykkyteline, vatsa -ja selkälaite / dippiteline sekä voimaköydet kiinnitystelineineen). Tarjoaja voi halutessaan tarjota enemmän kuin neljä laitetta kunhan ne sisältyy annettuun määrärahaan. Ulkokuntosali sijaitsee Raahen Pikkulahdella, uimarannan ja meren läheisyydessä. Välineiden tulee kestää ympäristön mukaiset sääolosuhteet. Kuntoiluvälineet tulee toimittaa mahdollisimman pian tilauksesta, kuitenkin viimeistään 31.12.2022 mennessä osoitteeseen Varikkotie 5, Raahe. Tilaaja vertailee ja pisteyttää annetut ehdotukset. Pisteytykseen vaikuttavat seikat on ilmoitettu kohdassa "Päätöksenteon perusteet". Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 22.9.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 29.9.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).