Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
414198
Hankinnan nimi
Multimäki 2023 alue
Päätöspäivämäärä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Recset Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Joensuun kaupungin Multimäen asemakaava-alueella sijaitsevien infraverkostojen ja viheralueiden kadunrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työt käsittävät Heinämiehentien jatkeen alkaen pl 81 sis jk+pp, Sapilastien, Haasiotien, Pielestien rakentamisen urakkarajakartan mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 1998 17 §), kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun sopimus on syntynyt. Mikäli töitä ei aloiteta määräaikana, vähennetään mahdolliset lisäaikavaateet ensiksi niiltä päiviltä, joilta työmaan aloittaminen on viivästynyt. Urakoitsijan edellytetään tekevän työt yhtäjaksoisesti ja hyvän rakennustavan edellyttämällä tavalla. Urakan valmius- ja laskutusasteen tulee olla vähintään 80 % koko urakkasummasta 31.12.2022 mennessä. Kadunrakennusurakka viimeistelytöineen on oltava kokonaisuudessaan valmiina 31.1.2023 mennessä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.