Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022-031
Hankinnan nimi
Porvoon virtuaalisen taidemuseon tekninen toteutus
Päätöspäivämäärä
11.10.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Stereoscape Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kokonaisvastuun Porvoon virtuaalisen taidemuseon toteutuksen koordinoinnista, sen osakokonaisuuksien teknisten vaatimusten (esim. teosten kuvaaminen ja jatkotyöstö) ja integraatioiden ohjaamisesta ja toteutuksesta (esim. mallinnetun rakennuksen ja vaihdettavissa olevien teosten integraatio) sekä palvelun saattamisesta asiakkaan domainille. Porvoon museorakennuksen suunnitelman näyttelypinta-ala on 1 568 m2, ja asiakaskäytössä oleva pinta-ala on yhteensä 2 098 m2, pois lukien wc-, narikka- ja pysäköintitilat. Toteutuksen tulee sisältää asiakaskäytössä olevat tilat, vähimmäisvaatimuksena näyttelytilat. Toteutuksen tulee sisältää helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla tilaajalla on mahdollisuus vaihtaa, muokata ja ylläpitää virtuaalisen taidemuseon näyttelysisältöjä (kaksi- ja kolmiulotteisia teoksia sekä mahdollisia virtuaaliteoksia). Taideteosten yhteyteen tulee voida liittää ainakin tekstiä, kuten lisätietoa teoksista ja taiteilijoista. Näyttelykokonaisuuksien suunnittelusta vastaa tilaaja. Teosten kuvaamisesta / mallintamisesta vastaa joko tilaaja, tilaajan valitsema kolmas osapuoli tai toteuttaja lisäpalveluna. Toteutuksen tulee olla nopeasti latautuva eri päätelaitteilla. Sen tulee olla kuvanlaadultaan yhtenäinen. Osakokonaisuuksille (esim. kuvattavat teokset) toivotaan mahdollisimman pitkää elinkaarta ja käyttökelpoisuutta myös muihin tarkoituksiin. Palvelun "koti" tulee tilaajan omalle domainille, esim. Porvoontaidemuseo.fi. Toteutuksen tulee olla muokkautuva, jotta sitä voidaan jatkossa kehittää tai laajentaa. Tilassa navigoinnin tulee olla loogista, ja sen tulee vastata rakennussuunnitelman mukaista pohjakarttaa. Museon pohjakartan tai muun yleisnäkymän tulee olla näyttelyyn tultaessa ja mielellään myös vierailun ajan asiakkaan saatavilla, mikä helpottaa tilan hahmottamista ja navigointia. Sopimuksen päättyessä toimittajalla on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa toimittajan hallinnassa olevien asiakkaan ohjelmistojen ja muun materiaalin siirtoon asiakkaan osoittamalle ulkopuoliselle toimittajayritykselle. Myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun kaksi (2) kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan voimassa olevaa toimittajan lisätyön tuntihintaa ja aiemmin käytettyjä veloitusperusteita.