Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
401980
Hankinnan nimi
Joensuun kantakaupungin talvityökonepalvelut
Päätöspäivämäärä
13.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

afroala oy - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella Itä-suomen kuntainfra oy - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö kiinteistöyhtymä tahvanainen - Tehtävä 1.1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely, hiekoitushiekan poisto ja muut talvihoitoon liittyvät kunnossapitotehtävät (1.) - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 1.2: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely, hiekoitushiekan poisto ja muut talvihoitoon liittyvät kunnossapitotehtävät (1.) Koneurakointi Keijo Eronen - Tehtävä 1.1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely, hiekoitushiekan poisto ja muut talvihoitoon liittyvät kunnossapitotehtävät (2.) - Tehtävä 1.1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely, hiekoitushiekan poisto ja muut talvihoitoon liittyvät kunnossapitotehtävät (4.) - Tehtävä 1.1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely, hiekoitushiekan poisto ja muut talvihoitoon liittyvät kunnossapitotehtävät (4.) - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 5: Henkilötyö - Tehtävä 1.2: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely, hiekoitushiekan poisto ja muut talvihoitoon liittyvät kunnossapitotehtävät (2.) Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - Tehtävä 4: Lumenkaatopaikan hoito (Lumipenkka tehdään kahteen (2) kerrokseen. Penkan korkeus vähintään 7 metriä) (1.) MANIJAHTI OY - Tehtävä 1.1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely, hiekoitushiekan poisto ja muut talvihoitoon liittyvät kunnossapitotehtävät (2.) - Tehtävä 2: Kuormaavan lingon kuljettaminen ja käyttö sekä lumen käsittely ja auraus (1.) Traktoriurakoitsija Timo Varis - Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjala hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin alueella suoritettavien talvityökonepalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2022 - 31.10.2027 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.11.2027 - 31.10.2028 ja 1.11.2028 - 31.10.2029, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tilaaja asettaa tarjoukset vertailuhinnan mukaiseen järjestykseen tehtävittäin ja palvelutilaukset tehdään seuraavasti: Tehtävä 1.1: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto kaduilta. Tilaaja muodostaa aurausalueet (5 sopimusta) ja tekee saman määrän koko talvikautta koskevia palvelutilauksia. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h. Tehtävä 1.2: Katujen auraus, liukkauden torjunta, lumen käsittely ja hiekoitushiekan poisto kaduilta. Tilaaja muodostaa aurausalueet (2 sopimusta) ja tekee saman määrän koko talvikautta koskevia palvelutilauksia. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h. Tehtävä 2: Kuormaavan lingon kuljettaminen ja käyttö sekä lumen käsittely ja auraus - Tilaaja tekee yhden (1 sopimus) koko talvikautta koskevan palvelutilauksen. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h. Tehtävä 3: Katujen sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien lumen käsittely, sulatus, hiekoitushiekan poisto ja muut katujen hoitotyöt talvikaudella - Kohderyhmään voi tarjota minkä tahansa katujen talvikunnossapitoon soveltuvan työkoneen. - Kaikkien tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten täyttävien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten jättäneiden toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset sopimukset. - Palvelutilaukset tehdään tarpeen mukaan. Tilaaja valitsee tarjotuista työkoneista käyttötarkoitukseen soveltuvimman ja hinnaltaan edullisimman työkoneen. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta kuljettajalla ja ilman kuljettajaa €/h Tehtävä 4: Lumenkaatopaikan hoito - Tilaaja tekee yhden (1 sopimus) koko talvikautta koskevan palvelutilauksen. - Lisäpalvelutilauksia tehdään tarpeen mukaan - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h. Tehtävä 5: Henkilötyö - Kaikkien tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten täyttävien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten jättäneiden toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset sopimukset. - Palvelutilaukset tehdään tarpeen mukaan. - Tehtävässä käytettävä yksikköhinta on €/h.