Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
403673
Hankinnan nimi
Kopio- ja tulostuspalvelut
Päätöspäivämäärä
13.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Grano Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kopiointi- ja tulostuspalveluiden sekä markkinointimateriaalien hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2022 - 31.12.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2024-31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.