Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
413366
Hankinnan nimi
Energia-alan ammattitutkinnon, sähköverkkoasennuksen osaamisalan tietopuolinen koulutus ja näyttöjen arvioiminen / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Päätöspäivämäärä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon koulutuskuntayhtymä

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti energia-alan ammattitutkinnon, sähköverkkoasennuksen osaamisalan ammattitutkinnon asiakaslähtöisen koulutussuunnittelun ja tutkintokoulutuksen toteutuksen sekä näyttöjen arvioimisen hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2022 - 30.6.2024 + 2 vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.7.2024 - 30.6.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden tarjoajan kanssa.