Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
413226
Hankinnan nimi
Latukone Joensuun kaupungille
Päätöspäivämäärä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kessu Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti latukoneen hankinnan Joensuun kaupungille. Latukoneen tulee olla määriteltyjen tarjouspyynnössä mainittujen vaatimusten mukainen, sen tulee vastata annettua kuvausta ja sen tulee olla uusi. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.