Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
410682
Hankinnan nimi
Rakennustarvikkeet: Ikkunalasit ja peilit
Päätöspäivämäärä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
136000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan ikkunalaseista ja peileistä sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 ja 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.