Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
414009
Hankinnan nimi
Polttohake Polvijärven kunnan kaukolämpölaitokselle
Päätöspäivämäärä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

KME Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polvijärven kunnan kaukolämpölaitokselle toimitettavan polttohakkeen hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2022 - 31.10.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.11.2023 - 31.10.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Polvijärven kunnan kaukolämpölaitoksen polttoaineen vastaanottoaseman osoite on Vasarakankaantie 1, 83700 Polvijärvi. Polttohakkeen luokitus, laatu ja energiasisältö määritellään tarjouspyynnön liitteenä olevan Bioenergia ry:n, Energiateollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n julkaiseman Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 -julkaisun (2020 päivitys) mukaan. Hankittavan hakkeen raaka-aineluokitus on oltava 1.1.3 runkopuu/ranka. Kosteusluokitus ajanjaksolla 1.12. - 28.2. on oltava M45, muuna aikana M55. Sallittu palakoko on P63. Polttoaineen tulee olla mahdollisimman tasalaatuista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää polttoaineen partikkelikoon tasalaatuisuuteen ja kosteuden tasaisuuteen. Polttohakkeen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.