Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
408067
Hankinnan nimi
Siivouspalvelut - Joensuun Kuhasalon virkistysalueen yleinen käymälä
Päätöspäivämäärä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Puhdas Unelma Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Kuhasalon virkistysalueen yleisen käymälän ylläpitosiivouksen toteuttamisen hankinnan sopimuskaudelle 1.10.2022 - 30.9.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.10.2024 - 30.9.2025 sekä 1.10.2025 - 30.9.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tilaamaan palvelun suoraan valitulta toimittajalta. Valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen erillinen sopimus.