Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
410789
Hankinnan nimi
Lieksan kaupungin liikennealueiden talvi- ja kesähoidon uudelleenkilpailutus
Päätöspäivämäärä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (uudelleenkilpailutus) Lieksan kaupungin liikennealueiden talvi- ja kesähoidon hankinnan sopimuskaudelle 01.11.2022 - 30.04.2025 + yhden (1) ja yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2025 - 30.04.2026 ja 01.05.2026 - 30.04.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta koskee Partalanmäki-Merilä aluetta ja Vehkakangas-Kotola-Surpeenvaara aluetta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.