Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
414711
Hankinnan nimi
Ranta-Launialan kaavataloudellinen tarkastelu
Päätöspäivämäärä
24.10.2022
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Mikkelin kaupungin Maankäyttö ja kaupunkirakenneyksikkö pyytää tarjousta Ranta-Launialan kaavataloudellisessa tarkastelusta. Kaavataloudellisen tarkastelu arvioi Mikkelin Ranta-Launialan asemakaavaluonnoksen Mikkelin talouteen aiheutuvia vaikutuksia kustannusten ja tulojen näkökulmasta. Tarkastelun lähtökohtana on alueen toteuttamisen edellyttämä fyysinen ympäristö: nykytilanne suhteessa väestön, työpaikkojen ja liikenteen muutokseen sekä niistä aiheutuvaan rakentamiseen ja rakentamisen jälkeiseen toimintaan 30 vuoden tarkasteluajanjaksolla. Työ tehdään asiantuntija-arviona tilaajalta saatavaan lähtöaineistoon, paikkatietotarkasteluihin, käytettävissä oleviin tilastotietoihin, FORE-laskentaan ja tarvittavilta osin kehittämäämme kaavataloudelliseen arviointimalliin (AVE) perustuen. Työ koostuu seuraavista päätyövaiheista: • Työohjelman tarkentaminen ja lähtöaineiston kokoaminen • Tarkastelualueen kuvaus • Arviointikokonaisuuden määrittely • Kaavataloudellisten vaikutusten arviointi • Johtopäätökset • Raportointi Tarjous sisältää ohjauspalaverit, 2 kpl (Teams)