Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
403858
Hankinnan nimi
Nurmes-talon Hannikaisen salin elokuvatoimintaan liittyvät laitteet
Päätöspäivämäärä
26.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Electro Waves Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmes-talon Hannikaisen salin elokuvatoimintaan liittyvien laitteiden hankinnan tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Laitteiden tulee olla kohteessa toimitettuna ja käyttökuntoon asennettuna osoitteessa Kötsintie 2, 75500 Nurmes 31.12.2022 mennessä. Hankinnalle on haettu avustusta Suomen elokuvasäätiöltä. Sopimus osapuolten välillä tullaan tekemään vasta silloin, kun hankinnalle on myönnetty avustus Suomen elokuvasäätiöltä. Mikäli hankinnalle ei saada Suomen elokuvasäätiöltä avustusta, on hankintayksiköllä mahdollisuus keskeyttää hankinta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.