Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
406154
Hankinnan nimi
Sammuttimet ja sammuttimien huolto
Päätöspäivämäärä
26.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Eltamix oy Turvatalo - 2. Sammuttimien ylläpito- ja huoltopalvelu (alv 0%) Itä-Suomen Sammutinhuolto Oy - 2. Sammuttimien ylläpito- ja huoltopalvelu (alv 0%) - 1. Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimet (alv 0%) Kilatia Oy - 1. Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimet (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
90000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sammuttimien ja sammuttimien huoltopalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 sekä 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaran ja huoltopalvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely per-osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote/palvelu sisältyy.