Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-3869
Hankinnan nimi
Maaperätutkaus, Vennivaaran asemakaava-alueen laajennus
Päätöspäivämäärä
1.11.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Geo-Work Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia Maaperätutkauksesta, Vennivaaran asemakaava-alueen laajennus. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI Kyseessä on kertahankinta. Työ on tehtävä 31.1.2023 mennessä. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.