Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
416151
Hankinnan nimi
Pengerkadun alueen vesihuollon ja katujen saneeraus
Päätöspäivämäärä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Somersora Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Rakennuskohteena on Kasarmin-, Penger-, Kullervon-, Harju- ja Louhenkadun sekä vesihuoltolinja 1:n vesijohtojen rakentaminen. Suurin osa vesijohtojen rakentamisesta tapahtuu aukikaivamalla, mutta Louhenkadun vesijohdon saneeraus tapahtuu sujuttamalla. Lisäksi Kasarminkadun ja Pengerkadun kuivatusta parannetaan rakentamalla sadevesiviemäriä. Katujen rakenteet ennallistetaan kaivantojen osalta ja asfaltoidaan koko kadun nykyisen päällysteen leveydeltä. Alueelta poistetaan vanhat palopostit ja rakennetaan kaksi palovesiasemaa. Vesihuoltolinja 1 kuuluu urakan kyseltävään vertailuhintaan. Tilaaja pidättää kuitenkin oikeuden jättää osuuden urakan ulkopuolelle ja siitä on annettava erillishinta. Kadut kunnostetaan suunnitelman mukaisilla kerroksilla sekä pintamateriaaleilla. Työn katsotaan olevan valmis, kun kaikki asiakirjaluettelon mukaisissa suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt työt on tehty ja käyttöönottokunnossa ja loppudokumentit on luovutettu. Urakkamuotona on kokonaisurakka Rakennusurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana, jolle kuuluu urakkaan sisältyvien työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut. Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat urakkaohjelman kohdassa 3.3 mainitut rakennuttajan hankinnat. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla YSE 1998 mukaisesti. Aliurakoitsijoiden ketjutus ei ole mahdollista. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.