Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
411091
Hankinnan nimi
Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus, sähkötyöt, sivu-urakka
Päätöspäivämäärä
3.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joen Sähkötekniikka Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen sähköurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Sähköurakkaan (SU) kuuluvat rakennuskohteen sähkötyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Rakennuspaikan osoite on Karjalankatu 3, 80200 Joensuu. Varsinaiset rakennustyöt voi käynnistää kohteessa 2.1.2023. Työmaan valmistelutyöt voi käynnistää 12.12.2022. Kokonaisuudessaan rakennustöiden tulee olla valmiina 11.8.2023. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.