Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
407914
Hankinnan nimi
Puhtauspalvelun hankinta Joensuussa Niinivaara - Penttilä -alueella, Polkka oy
Päätöspäivämäärä
4.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puhtauspalvelun hankinnan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle Joensuun kaupungin alueella sijaitseviin kohteisiin ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023 + optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.01.2024 - 31.12.2024 sekä 01.01.2025 - 31.12.2025, ellei Pohjois- Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy vastaa puhtauspalvelujen järjestämisestä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote, 1.1.2023 alkaen Pohjois-Karjalan hyvinvointialue) toimipaikoissa. Tässä tarjouspyynnössä pyydetään tarjous Niinivaara - Penttilä -alueella sijaitsevien viiden (5) toimipaikan puhtauspalvelusta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tilaamaan palvelun valitulta toimittajalta.