Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
388073
Hankinnan nimi
Ateria- ja puhtauspalveluiden (keittö- ja siivous) henkilöstön suojavaatteet
Päätöspäivämäärä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Image Wear Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungille ateria- ja puhtaushenkilöstön suojavaatteista ajalle 1.5.2022 - 31.12.2023 + varaus option käyttöön (kolme (3) vuotta). Tarjoajan tulee sitoutua tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen kaupungin konserniyhtiöille, Pyhäjoen kunnalle ja Siikajoen kunnalle sekä Koulutuskuntayhtymä Brahelle. Konserniyhtiöt ja kuntayhtymä tekevät omat päätöksensä tarjousten hyödyntämisestä. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 14.10.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 24.10.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä.