Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
410683
Hankinnan nimi
Leipomotuotteet (tuoreet, ei pakasteet ja gluteenittomat)
Päätöspäivämäärä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Pulla-Pirtti Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille leipomotuotteista (ei pakasteet ja gluteenittomat) suunnitellulle sopimuskaudelle alkaen 1.1.2023 - 31.12.2025 (+ 3 vuoden optio). Raahen seudun hyvinvointukuntayhtymän hyvinvointialueelle siirtyvät toimipisteet tulevat hyödyntämään sopimusta 31.7.2023 saakka. Tarjouspyyntö koskee ns. tuoreita leipomotuotteita. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 13.10.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 20.10.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti klo 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi). Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Pyhäjoen kunnalle, Siikajoen kunnalle, Koulutuskeskus Brahelle sekä Raahen kaupungin konserniyhtiöille. Em. tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä.