Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
411836
Hankinnan nimi
Karelia-ammattikorkeakoulun Peppi-ohjelmistokokonaisuuden sovellusylläpitopalvelu
Päätöspäivämäärä
4.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Eduix Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karelia-ammattikorkeakoulun toimeksiantamana Peppi-ohjelmistokonaisuuteen liittyvän sovellusylläpidon asiantuntijapalvelun hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on Karelia-ammattikorkeakoulun Peppi-järjestelmäkokonaisuuden sovellusylläpitopalvelun toteuttaminen. Tähän sisältyy mm. Peppi-järjestelmän versiopäivitykset, Peppi-järjestelmän parametrointi (myös Karelian tarvitsemien Peppi-liitännäisten integraatioiden osalta Pepissä), tietokannan ylläpito sekä tekninen Peppi-tuki pääkäyttäjille. CSC / Tieteen tietotekniikan keskus Oy vastaa Karelian Peppi-palvelimien ja käyttöjärjestelmätason ylläpidosta. Karelian tietohallinto järjestää osaltaan Karelian Peppi-järjestelmän teknisen ICT-asiantuntijuuden palvelut ja järjestelmän pääkäyttäjät sijoittuvat Karelian eri yksiköihin. Sopimuskausi alkaa 14.11.2022 (tai kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen). Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana Tilaajan osalta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja Toimittajan osalta yhdeksän (9) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.