Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
417853
Hankinnan nimi
Palonkylän koulun ja asuinrakennuksen purku-urakka
Päätöspäivämäärä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjousta vanhan Palonkylän koulurakennuksen ja opettajien asuntolarakennuksen purkamisesta sisältäen purkutyön suunnittelun, purkutyöt, purkujätteiden lajittelun ja toimittamisen tarvittavat luvat omaaviin rakennusjätteen vastaanottopaikkoihin, sekä purkualueen siistimisen ja tasaamisen puhdasta hiekkaa käyttäen. Rakennuksen kellarikerros on betonirunkoinen, 1. kerroksen, ullakon ja vesikaton kantavat rakenteet puuta. Julkisivu on puupaneliverhottu ja vesikattomateriaalina on betonitiili. Rakennusten nykykunto on heikko. Purkualue tulee purkutöiden jälkeen uudisrakentamiskäyttöön, mikä tulee ottaa huomioon purkutöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennukset ja muut urakka-alueella olevat rakennelmat ja rakenteet puretaan kokonaisuudessaan. Purkusyvyys on perustusten kohdalla perustamistason alapinta ja muulla osin alapohjarakenteen alapinta niin, että maahan ei jää mitään rakentamisen aikaista materiaalia. Purkualueella olevat viemäri- ym. putket ja kaivot poistetaan. Kellarikerrosten kaivannot täytetään puhtaalla hiekalla ympäröivän maanpinnan tasoon. Kaikki purettava materiaali lajitellaan, käsitellään ja kuljetetaan pois työmaalta ko. toiminnasta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Katso tarjouspyynnön liite urakkaohjelma kohta 4.1. Purku-urakkaan kuuluu tilojen tyhjentäminen irtokalusteista ja irtaimistosta ennen purkutöiden aloitusta. Kohteen tarjousaikainen tila ja purkutöiden aloittamisen aikainen tila eivät välttämättä vastaa toisiaan, eli tilaaja saa ottaa tarvitsemansa laitteet, kojeet ja rakennusosat itselleen ennen purkutöiden aloitusta. Kohteisiin mahdollisesti jäävät irtokalusteet tai irtaimisto ovat urakan alettua urakoitsijan omaisuutta. Ennen purkutöiden aloitusta kohteessa järjestetään katselmus. Purkutyö voidaan aloittaa heti hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, purkutyö on suoritettava 31.1.2023 mennessä, kuitenkin niin, että työ tehdään aloituksesta lopetukseen yhtäjaksoisena työrupeamana. Urakoitsijan tulee etukäteen ilmoittaa töiden aloitusaika ja arvioitu urakan kokonaiskestoaika Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen tarjousaikana. Kohteeseen tutustumisen ajankohdasta on sovittava puhelimitse työmaan valvoja Olli Silvennoisen kanssa, puh. 040 3110 410, tai rakennusmestari Timo Salosen kanssa, puh. 040 135 6942. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 21.10.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava 28.10.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajan tulee tutustua tarjouspyynnön asiakirjoihin ja purkualueeseen ennen tarjouksen jättämistä.