Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
415191
Hankinnan nimi
Pilvipalveluiden asiantuntijapalvelun hankinta
Päätöspäivämäärä
7.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Tietokeskus Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki on pyytänyt Tarjouspalvelussa kansallisen kynnysarvon alittavana hankintana tarjouksia asiantuntijaresurssista kehitystyöhön. Toimeksiantoon kuuluu pilvipalvelujen yhdistäminen hallittavaksi kokonaisuudeksi. Arvio hankinnan laajuudesta on 20 – 30 henkilötyöpäivää. Kilpailutus suoritettiin avoimena kilpailutuksena. Määräaikaan mennessä yksi tarjoaja jätti tarjouksen. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja tarjoaja täyttää tilaajavastuulain vaatimukset.