Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
415337
Hankinnan nimi
Kiinteistönhoitopalvelut, Nurmes
Päätöspäivämäärä
8.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sonipal Oy - Alue 1: Porokylä-Keskusta - Alue 2: Itäkaupunki-Hyvärilä Valtimon Kiinteistöpalvelut Tmi - Alue 3: Valtimo

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelun hankinnan Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot Oy:n tarpeisiin sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024 ja yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 sekä 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Yhtiöllä on 21 eri kohdetta, joissa on yhteensä 356 huoneistoa. Kohteista 16 sijaitsee Nurmeksessa ja 5 Valtimolla. Kohteet ovat jaettu kolmeen (3) alueeseen, joista voi tarjota yhtä tai useampaa aluetta. Kyseessä on alueiden 1-3 osalta yhden toimittajan hankintasopimus per kohderyhmä.