Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-3490
Hankinnan nimi
Sydämen EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin eli Holter-tutkimuksen kokonaispalvelu
Päätöspäivämäärä
9.11.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

RemoTest Lausuntopalvelut

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

HANKINNAN KOHDE Rovaniemen kaupungin avovastaanotto on pyytänyt tarjouksia terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesta sydämen EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin eli Holter-tutkimuksen kokonaispalvelusta. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Hankinnan sopimuskausi alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet sekä päättyy 31.12.2023. Tilaaja varaa oikeuden yhteen (1) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vähintään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Optiokauden aikana sopimus jatkuu alkuperäisin ehdoin. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava Sote-hankinta, johon sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta on julkaistu tarjouspyyntö 20.10.2022 Rovaniemen kaupungin Pienhankintapalvelussa osoitteessa www.pienhankintapalvelu.fi. Tarjousten jättöaika päättyi 2.11.2022 klo 15:00. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tilaaja teki lupaviranomaisen myöntämää lupaa koskevan lisäselvityksen Oulun Sydänkeskus Oy:lle. Saatu lisäselvitys hyväksyttiin. Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää valitulta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja ne hyväksyttiin tarjousten hintavertailuun.