Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022417830
Hankinnan nimi
Päällysteiden paikkausmassat
Päätöspäivämäärä
9.11.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankintamenettelyllä muodostetaan kahden (2) vuoden mittainen puitejärjestely, johon valitaan kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisinta puitesopimustoimittajaa tarjousvertailun perusteella syntyneen edullisuusjärjestyksen mukaisesti. Tilaajalla on oikeus yksipuolisella päätöksellä jatkaa määräaikaista kahden vuoden sopimuskautta ottamalla käyttöön yhden vuoden mittaisen kausioption. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, koska tilaaja haluaa varmistaa paikkausmassan riittävän ja oikea-aikaisen saatavuuden sopimuskauden aikana. Tilaaja pidättää oikeuden muodostaa puitejärjestely, vaikka soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjouksia tulisi vähemmän kuin kaksi. HINTASIDONNAISUUDET Raaka-ainehinnat sidotaan bitumi-indeksi (2015=100) elokuun 2022 pisteindeksilukuun 208,84. Hintoja tarkistetaan 12 kuukauden välein. Hinnan tarkistuksesta ja uusista sopimushinnoista tulee tiedottaa tilaajaa ennen seuraavaa laskutuskautta. Tarkistus tehdään aina vertaamalla viimeisimmän kuukauden indeksiarvoa sopimuksen peruspistelukuun. Mikäli tarkistusindeksin luku on 2% korkeampi tai 2% alempi kuin sopimuksen perusindeksin luku, hintaa korotetaan tai alennetaan vastaavasti. TILAUSJÄRJESTYS Kotkan kaupunki tilaa paikkausmassan ensisijaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta (ykköstoimittaja). Mikäli tällä ei ole valikoimassaan tilaajan tarvitsemaa paikkausmassaa, tai ensisijainen toimittaja ei sillä hetkellä muusta syystä pysty vastaamaan tilaajan tarpeeseen, tilataan paikkausmassa puitejärjestelyn kakkostoimittajalta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, vaan tuotteita hankitaan tilaajan tarpeiden mukaan.