Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022-048
Hankinnan nimi
Opetusvälineiden, toimintavälineiden ja lastentarvikkeiden hankinta 2023 - 2025 (2027)
Päätöspäivämäärä
11.11.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

ABA Skol Ab - OSA-ALUE 1: Leikki- ja liikuntavälineet - OSA-ALUE 4: Esiopetuksen opetusmateriaali - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön - OSA-ALUE 3: Lastentarvikkeet - OSA-ALUE 5: Erityisopetusvälineet ELLI Early Learning Oy - OSA-ALUE 4: Esiopetuksen opetusmateriaali - OSA-ALUE 5: Erityisopetusvälineet F-Musiikki Oy - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön IS-VET OY - OSA-ALUE 4: Esiopetuksen opetusmateriaali Kerko Group Oy - OSA-ALUE 1: Leikki- ja liikuntavälineet Lekolar-Printel Oy - OSA-ALUE 1: Leikki- ja liikuntavälineet - OSA-ALUE 4: Esiopetuksen opetusmateriaali - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön - OSA-ALUE 3: Lastentarvikkeet - OSA-ALUE 5: Erityisopetusvälineet Musamaailma Oy - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön Musiikki Silfverberg Oy - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön Oy Piresma Ab - OSA-ALUE 1: Leikki- ja liikuntavälineet Tevella Oy - OSA-ALUE 1: Leikki- ja liikuntavälineet - OSA-ALUE 4: Esiopetuksen opetusmateriaali - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön - OSA-ALUE 3: Lastentarvikkeet - OSA-ALUE 5: Erityisopetusvälineet

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa