Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
411089
Hankinnan nimi
Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus, ilmanvaihtotyöt, sivu-urakka
Päätöspäivämäärä
15.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Karelian Talotekniikka Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen ilmanvaihtourakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Rakennuskohde käsittää Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen sekä lisäksi korjaus- ja muutostöitä muun kampuksen osalla (mm. pääsisäänkäynti, sisäpiha, P-alue). Hankkeen yhteydessä uusitaan myös koko kampusalueen kaiutin- ja paloilmoitinjärjestelmä. Rakennuspaikan osoite on Karjalankatu 3, 80200 JOENSUU. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.