Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
412848
Hankinnan nimi
Tiemerkintämassa ja tiemerkintämaalit
Päätöspäivämäärä
15.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hot Mix Oy Finland - Tiemerkintämassa, jauheena (alv 0 %) RTV-Yhtymä - Tiemerkintämaali, vesiohenteinen (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tiemerkintämaalien ja tiemerkintämassan hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.