Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
412605
Hankinnan nimi
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä (uudelleenkilpailutus)
Päätöspäivämäärä
16.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Suomen Vesitieto Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti asiakastietojärjestelmän toimittamisen ja ylläpidon hankinnan Joensuun Vesi -liikelaitokselle, Liperin vesihuoltolaitokselle, Kontiolahden vesihuoltolaitokselle ja Outokummun kaupungin vesi- ja viemärilaitokselle sopimuskaudelle 14.11.2022 – 31.12.2025 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Asiakastietojärjestelmällä hoidetaan asiakashallinta, asiakaspalvelu, asiakassopimukset, mittarointi, mittariluenta, vesi- ja jätevesilaskutus sekä työlaskutus. Joensuun Veden osalta järjestelmässä hoidetaan myös myyntireskontra. Mukana olevilla tahoilla on lisäksi laskujen käsittelyn osalta toisistaan poikkeavia prosesseja. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.1.2026 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Toimittajan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.