Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
416938
Hankinnan nimi
Liperin kunnan viemärihuoltopalvelut
Päätöspäivämäärä
18.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

JOEN LOKA KY -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan viemärihuoltopalveluiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Hankinnan kohteena ovat Liperin kunnan kiinteistöjen, vesihuoltolaitoksen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden viemärihuoltopalvelut tuntityönä sisältäen myös paine-, kuivaimu-, märkäimu- ja viemärihuuhtelukaluston mahdolliset käyttötarpeet sekä viemäreiden TV-kuvaukset, DVD-tallennuksen, kuvauksen dokumentoinnin ja viettokaltevuuden mittausjärjestelmän myös 110 m viemärille. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.