Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
416258
Hankinnan nimi
Liperin kunnan rakennustekniset huolto-, korjaus- ja asennuspalvelut
Päätöspäivämäärä
18.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Rakennuspalvelu Tukiainen Oy - Viinirannan Rakennus avoin yhtiö -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen rakennusteknisten huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Hankinnan kohteena ovat Liperin kunnan kiinteistöjen, vesihuoltolaitoksen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden rakennustekniset korjaus-, huolto- ja remonttipalvelut tuntityönä. Palvelu pitää sisällään kirvesmiestöiden lisäksi maalaus-, muuraus-, laatoitus-, matto-, katto-, valu- ja vesieristystöitä. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Toimittajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut jne.