Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
399362
Hankinnan nimi
Ajoneuvojen renkaat
Päätöspäivämäärä
18.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat