Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
399362
Hankinnan nimi
Ajoneuvojen renkaat
Päätöspäivämäärä
18.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joen Rengas-Expertit Oy - POS 1: Henkilöauton renkaat (alv 0%) - POS 3: Kuorma-auton renkaat (alv 0%) - POS 4: Rengastyöt (alv 0%) - POS 2: Pakettiauton renkaat (alv 0%) Raskaspari Oy - POS 3: Kuorma-auton renkaat (alv 0%) Suomen Euromaster Oy - POS 1: Henkilöauton renkaat (alv 0%) - POS 3: Kuorma-auton renkaat (alv 0%) - POS 4: Rengastyöt (alv 0%) - POS 2: Pakettiauton renkaat (alv 0%) Vianor Oy - POS 1: Henkilöauton renkaat (alv 0%) - POS 4: Rengastyöt (alv 0%) - POS 2: Pakettiauton renkaat (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ajoneuvojen renkaiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025, ellei Pohjois- Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi ( 6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on positioissa 1-4 kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee ensisijaisesti tilauksen eniten kyseisessä positiossa eniten pisteitä saaneelta toimittajalta. Mikäli toimittaja ei pysty toimittamaan tilausta, niin tilataan seuraavalta toimittajalta pistejärjestyksessä. Tämä sopimus sitoo tilaajaa vain, jos toimittajan tai alihankkijan toimipisteen ja tilaajan toimipisteen välinen etäisyys on alle 45 km. Mikäli etäisyys on yli 45 km, tilaaja ei ole velvollinen käyttämään valitun sopimustoimittajan palveluita, mutta voi niitä halutessaan käyttää. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Tarjouspyynnössä mainitut vuosikulutusmäärät ovat suuntaa antavia arvioita ja perustuvat edellisen vuoden kulutusmääriin eivätkä sido tilaajia.