Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2022-761
Hankinnan nimi
Jäänhoitokoneen hankinta
Päätöspäivämäärä
28.10.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

rkk Bear Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki pyysi tarjousta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, avointa hankintamenettelyä käyttäen.