Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
412092
Hankinnan nimi
Sähkötarvikkeet ja lamput
Päätöspäivämäärä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Onninen Oy (2.) Rexel Finland Oy (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sähkötarvikkeiden ja lamppujen hankinnan sopimuskaudelle 01.04.2023 - 31.03.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus ajalle 01.04.2025 - 31.03.2026 tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu (1) vuodella ajalle 1.4.2025 - 31.3.2026 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Toimittajat asetetaan järjestykseen vertailupisteiden perusteella. Ensisijaisesti käytetään eniten vertailupisteitä saanutta toimittajaa. Mikäli ensisijaisen toimittajan toimituskyky ei riitä toimittamaan tarvittavaa tuotetta, käytetään toissijaisia toimittajia vertailupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Riittämättömällä toimituskyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi puuttuvaa tuotetta, pitkää toimitusaikaa tarvittavalle tuotteelle tai muuta vastaavaa puutetta. Lisäksi toissijaisia toimittajia voidaan käyttää, mikäli tarvittavan tuotteen hintaero on merkittävä, hankinnasta on saatavissa merkittävää synergiaetua tai muussa vastaavassa tapauksessa.